REKVALIFIKACE STŘÍHÁNÍ PSŮ -  NOVĚ

Od školní horku 2016/17 se mění podmínky rekvalifikačních kurzů.

Kurz je nyní v hodinové dotaci 160 hodin bez omezení vzdělání účastníka. Závěrečná zkouška je náročnější, skládá se před autorizovanou osobou a to v délce 16 hodin. Je tedy rozložena do více dní.

Náhled závěrečné zkoušky zde:

 

Alternativou stále zůstávají kurzy zájmové, protože střih psů je živnost volná a k získání živnostenského listu stačí střihačova dovednost.