Všeobecné podmínky

ELEGANT STYLE ACADEMY byla založena v roce 1997.

 

Zdravotní stav účastníků musí být dobrý, bez jakýchkoliv infekčních či jiných nakažlivých nemocí. Účastníci kurzů musí vlastnit zdravotní průkaz, který předloží při nástupu do kurzu k nahlédnutí. Kurz není omezen vzděláním účastníků.

 

KURZOVNÉ MUSÍ BÝT UHRAZENO PŘED NÁSTUPEM DO KURZU.  

 

Částku uhraďte bankovním převodem na náš účet u MONETA MONEY BANK, číslo účtu: 154 844 943 / 0600

 Fotokopii zašlete spolu s podepsanou přihláškou na naší adresu.

Bez fotokopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná.

 

Před nástupem na kosmetické kurzy je tedy žák povinen si vyřídit zdravotní průkaz a tak doložit zdravotní způsobilost. 

V případě nenadálé nemoci je žák povinnen doložit neschopenku od lékaře do 2 dnů od jejího vystavení.  Veškerá storna kurzů přijímá agentura Elegant Style pouze písemně doporučeně. Kurzovné se  nevrací, termín se upraví po skončení neschopnosti.

Kurzovné hradí účastník v plné výši před zahájením kurzu.

Přednosti kurzů agentury Elegant Style je nízký počet účastníků, a tím je umožněn maximálně individuální přístup lektorů k frekventantům na kurzech.

 

Agentura Elegant Style si vyhrazuje právo na změnu termínu v případě nenaplnění minimálního počtu účastníku na kurzech.

 

 

Těšíme se na Vás.

Hana Mašínová
ELEGANT STYLE ACADEMY