Všeobecné podmínky

ELEGANT STYLE ACADEMY byla založena v roce 1997.

 

Zdravotní stav účastníků musí být dobrý, bez jakýchkoliv infekčních či jiných nakažlivých nemocí. Účastníci kurzů musí vlastnit zdravotní průkaz, který předloží při nástupu do kurzu k nahlédnutí. Kurz není omezen vzděláním účastníků.

 

KURZOVNÉ MUSÍ BÝT UHRAZENO PŘED NÁSTUPEM DO KURZU.  Rezervace místa na kurzu v částce 1000 Kč je nevratná.

 

Částku uhraďte bankovním převodem na náš účet u MONETA MONEY BANK(dříve GE Money) Praha 5 , číslo účtu: 154 844 943 / 0600, jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Fotokopii zašlete spolu s podepsanou přihláškou na naší adresu.

Bez fotokopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná.

 

STORNOPOPLATKY ZA ZAPLACENÉ KURZOVNÉ jsou stanoveny ne výši 30 % z ceny kurzovného v termínu nejpozději do 14-ti dnů před zahájením kurzu, v termínu kratším než 14 dnů jsou stornopoplatky 60 % z ceny kurzovného a v případě nastoupení či nenastoupení v den začátku kurzu 100 % z ceny kurzovného.

To znamená, když účastník z vlastní vůle opustí kurz nebo na něj nenastoupí, nemá nárok na vrácení kurzovného. V případě prozazatelné nemoci (fotokopie neschopenky) se zaplacené kurzovné posouvá na nejbližší další termín kurzu.

Svým podpisem na přihlášce souhlasíte s veškerými ustanoveními všeobecných podmínek. V závazné přihlášce zájemce o kurz potvrzuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a může se účastnit daného kurzu.

Před nástupem na kurz je tedy žák povinen si vyřídit zdravotní průkaz a tak doložit zdravotní způsobilost. V případě nenadálé nemoci je žák povinnen doložit neschopenku od lékaře do 2 dnů od jejího vystavení.  Veškerá storna kurzů přijímá agentura Elegant Style pouze písemně doporučeně.

Kurzovné hradí účastník v plné výši před zahájením kurzu.

Přednosti kurzů agentury Elegant Style je nízký počet účastníků, a tím je umožněn maximálně individuální přístup lektorů k frekventantům na kurzech.

 

Agentura Elegant Style si vyhrazuje právo na změnu termínu v případě nenaplnění minimálního počtu účastníku na kurzech.

 

 

Těšíme se na Vás.

Hana Mašínová
ELEGANT STYLE ACADEMY